Strona głównaBiznesZakładanie firmy w Polsce przez obcokrajowca

Zakładanie firmy w Polsce przez obcokrajowca

Cudzoziemcy mogą zarejestrować i prowadzić działalność gospodarczą na terenie Polski. Jednak nie każdy obywatel z zagranicy może stać się przedsiębiorcą. Jakie wymagania należy spełnić? Kto może prowadzić działalność na terenie Polski?

Czy cudzoziemcy mogą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce?

Najprościej sytuacja wygląda w przypadku cudzoziemców z Unii Europejskiej, gdyż oni mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w Polsce. Poza obywatelami unii, uprawnieni są obywatele państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Zagadnienie jest trochę bardziej złożone w przypadku obywateli z innych państw, gdyż tutaj to czy istnieje możliwość korzystania ze swobody przedsiębiorczości jest regulowana przez umowy zawarte z danym Państwem. Mowa tutaj o obywatelach spoza Unii Europejskiej oraz EFTA i EOG. W tym przypadku z reguły wymagane jest zezwolenie na pobyt. W zależności od regulacji ustanowionych z danym państwem, może to być zezwolenie na pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE lub pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Możliwe są również sytuacje, w których zezwolenie na pobyt może być zastąpione innym dokumentem, na przykład: status uchodźcy, ochrona czasowa, Karta Polaka lub zgoda na pobyt ze względów humanitarnych.

Okazuje się, że przedsiębiorcy nie kwalifikujący się do wyżej wymienionych grup również mogą prowadzić działalność gospodarczą, jednak z pewnymi ograniczeniami. Zazwyczaj są to osoby, które przebywają na terenie Polski posługując się wizą. W tym wypadku możliwość prowadzenia działalności umożliwiają spółki prawa handlowego (akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowo-akcyjna oraz komandytowa).

Prowadzenie firmy w Polsce – ciekawostki

Co ciekawe, aby założyć spółkę prawa handlowego, nie ma wymogu fizycznej obecności w Polsce. Jest to równoznaczne z możliwością rejestracji spółki za pośrednictwem Internetu. Proces założenia działalności nie powinien się różnić od standardowej drogi, którą musi przejść obywatel RP. Istotną informacją, może być fakt, że w całym procesie można skorzystać z usług pełnomocnika. Dla niektórych interesującą informacją może być możliwość ubiegania się o wizę na podstawie prowadzonej już działalności gospodarczej.

Polska zajmuje 39 miejsce (na 189 państw) pod względem swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Istotną informacją jest fakt, iż zakładając firmę w Polsce, zakładasz firmę na terenie UE. Oznacza to możliwość uzyskania dotacji i grantów unijnych na rozwój firmy, możliwość ubiegania się o edukację na terenie UE, możliwość działania na terenie całej UE bez opłat celnych oraz kilka innych korzyści jakie wynikają z korzystnego geopolitycznego położenia Polski.

Szczegółów i dokładniejszych informacji na temat prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski najlepiej dowiadywać się poprzez rządowe strony internetowe lub odpowiednie infolinię. Otwarcie firmy w Polsce przez obcokrajowca może wydawać się skomplikowanym zagadnieniem dlatego rekomendujemy skorzystanie z usług doświadczonego biura rachunkowego.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne