Wiele przedsiębiorstw boryka się z różnymi zobowiązaniami kredytowymi. Warto wiedzieć, że pomocą w takiej sytuacji może być kredyt konsolidacyjny, który porządkuje finanse i zamienia szereg różnych zobowiązań w jedną comiesięczną ratę. Czym jest kredyt konsolidacyjny i jakie ma zalety? Kredyt...
Wybierając sumienne i doświadczone biuro rachunkowe, mogą też mieć państwo pewność, że wszystkie zlecone zadania zostaną wykonane profesjonalnie, w terminie oraz w oparciu o obowiązujące prawo. Mamy kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu księgowości zarówno małych jak również dużych przedsiębiorstw. Posiadamy...
Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, dotyczą przede wszystkim właścicieli pojazdów mechanicznych poruszających się po drogach publicznych. Jednakże trzeba tutaj zwrócić uwagę na fakt, iż specyfiką tego typu ubezpieczenia jest wypłata zadośćuczynienia osobom, które w wyniku danego rodzaju działania doznały szkody....
Gdy otrzymujemy w spadku dobra materialne lub wartościowy przedmiot czy nieruchomość, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym fakcie Urząd Skarbowy, jeżeli wartość otrzymanego majątku przekracza kwotę wolną od podatku. Kiedy zapłacimy podatek od otrzymanego spadku? Zwolnienie z konieczności opłaty podatku od...
Bycie obywatelem danego państwa wiąże się z tym, że trzeba przestrzegać prawa, które w nim obowiązuje. Prawo w Polsce reguluje niemal każdą sferę życia ludzkiego, między innymi sprawy związane z podatkami. Podatki są niezbędnym elementem funkcjonowania każdego kraju. Obywatel...