Strona głównaFinanseObowiązkowe ubezpieczenia OC dla rolników.

Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rolników.

Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, dotyczą przede wszystkim właścicieli pojazdów mechanicznych poruszających się po drogach publicznych. Jednakże trzeba tutaj zwrócić uwagę na fakt, iż specyfiką tego typu ubezpieczenia jest wypłata zadośćuczynienia osobom, które w wyniku danego rodzaju działania doznały szkody. W związku z tym też, pojawiło się ubezpieczenie OC dla rolnika, bowiem w toku prowadzenia prac związanych z gospodarstwem rolnym, także może dochodzić do wyrządzenia szkody osobom postronnym. Oczywiście pozostaje także w mocy ubezpieczenie OC na pojazdy rolne pozostające w dyspozycji rolnika. Ubezpieczenia te, wchodzą w skład obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych, czyli takich, które każdy rolnik, bezwarunkowo musi wykupić.

Podstawa prawna.

Jeśli chodzi o podstawę prawną tego stanu rzeczy, to jest nią ustawa z dnia 22 maja 2003 roku, „O ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych”. Zgodnie z jej zapisami, pod obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze podlegają osoby fizyczne prowadzące działalność rolną i uprawiający ziemie o powierzchni powyżej jednego hektara. Oczywiście ubezpieczenie OC dla pojazdów mechanicznych w gospodarstwie rolnym, będzie obowiązkowe bez względu na wielkość uprawy rolnej. Zasada ta tyczy się jedynie ubezpieczenia OC dla rolnika.
Tego typu ubezpieczenie zapewnia rolnikowi bezpieczeństwo w zakresie konieczności wypłaty zadośćuczynienia osobom poszkodowanym w wyniku działania związanego bezpośrednią z działalnością gospodarstwa. Co ważne, nie jest istotne, kto wyrządził szkodę. Ubezpieczenie OC dla rolnika, obejmuje zarówno jego samego, jak również członków rodziny, oraz zatrudnionych w gospodarstwie pracowników. Jest to więc ochrona w zasadzie w pełni kompleksowa.

Dlaczego OC dla rolnika jest obowiązkowe?

Wynika to z prostej kwestii, w której ustawodawca miał na celu ochronę polskiego rolnictwa przed likwidacją. W trakcie prowadzenia prac rolniczych, może dojść do sytuacji, w których poszkodowane będą osoby trzecie w różnym zakresie. Koniecznością będzie także wynagrodzenie im poniesionych szkód, a to wiąże się najczęściej z koniecznością wypłaty zadośćuczynienia. Wymaga to posiadania odpowiedniego zaplecza finansowego, czego niestety polski rolnik z reguły nie jest w stanie zagwarantować. W związku z tym też, obowiązkowe OC rolników jest formą ich zabezpieczenia przed doprowadzenie do upadłości w wyniku niewypłacalności. W razie sytuacji, kiedy zostaną wyrządzone szkody na rzecz osób trzecich, kwestiami wypłaty zadośćuczynienia zajmować się będzie ubezpieczalnia, a nie sam rolnik, co znacznie odciąża jego zobowiązania finansowe, a tym samym ułatwia utrzymanie się na rynku. Warto więc mieć to na swojej uwadze, i nie szukać rozwiązań, mogących wyłączyć rolnika spod obowiązku ubezpieczenia. Jest to nieduży koszt, bowiem pełny zakres ochrony ubezpieczeniowej, można wykupić już za nieco ponad 100 PLN rocznie, a więc trzeba przyznać, iż rzeczywiście jest to niewiele.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne