Strona głównaFinanseKiedy możemy zapłacić podatek od wzbogacenia?

Kiedy możemy zapłacić podatek od wzbogacenia?

Bycie obywatelem danego państwa wiąże się z tym, że trzeba przestrzegać prawa, które w nim obowiązuje. Prawo w Polsce reguluje niemal każdą sferę życia ludzkiego, między innymi sprawy związane z podatkami. Podatki są niezbędnym elementem funkcjonowania każdego kraju. Obywatel ma obowiązek płacenia różnego rodzaju podatków.

Podatek od wzbogacenia
Polskie prawo przewiduje konieczność płacenia przeróżnych podatków. Jednym z nich jest tak zwany podatek od wzbogacenia. Jednak oficjalnie w polskich przepisach nie figuruje nazwa podatek od wzbogacenia, jest to określenie potoczne. Właściwa nazwa podatku to: podatek od spadków i darowizn. Obciążenie to może dotyczyć każdego człowieka, którego majątek ulegnie zwiększeniu w następujących przypadkach:
– darowizna
– zasiedzenie
– dziedziczenie
– nieodpłatne zniesienie współwłasności
– zachowek
– nieodpłatna służebność, renta, użytkowanie
Czy ten podatek zawsze trzeba płacić?
Nie jest prawdą, że w każdym z wymienionych wyżej przydatków obywatel jest zobowiązany do uiszczenia podatku. W ustawie o podatków od spadków i darowizn przewidziane są różne wyłączenia oraz zwolnienia. Poniżej zaprezentowano niektóre sytuacje, gdy obywatel nie musi płacić omawianego podatku.
Czynności wyłączone z opodatkowania:
– jeżeli nabywca jakiejś rzeczy albo praw oraz osoba, która tę rzecz, bądź prawa przekazuje, nie są polskimi obywatelami
– jeżeli czynność dotyczy nabycia w drodze spadku, darowizny lub zapisu windykacyjnego, praw autorskich, znaków towarowych
– jeżeli nabycie w drodze dziedziczenia dotyczy środków z pracowniczego programu emerytalnego
– jeżeli spadek dotyczy środków, które zgromadzone są na indywidualnym koncie emerytalnym
Grupy podatkowe w ustawie:
– grupa I – należą do niej: małżonek, wstępni, zstępni, inni.
– grupa II – zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, inni.
– grupa III – pozostali nabywcy.
– grupa zerowa – małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha.
Podatku od spadku i darowizn nie płacą:
– osoby z I grupy, gdy wartość otrzymanego majątku nie przekroczy 9637 zł
– osoby z grupy II, gdy wartość otrzymanego majątku nie przekroczy 7276 zł
– pozostałe osoby, gdy wartość majątku nie przekroczy 4902 zł
Zwolnienia z podatku są przewidziane między innymi dla:
– członków najbliższej rodziny, zaliczanej do grupy zerowej niezależnie od wartości otrzymanego majątku.
– nabycia gospodarstwa rolnego, jeśli utworzy albo wejdzie w gospodarstwo o powierzchni pomiędzy 11, a 300 ha, pod warunkiem, że nabywca będzie je prowadził przez co najmniej 5 lat.
– nabycia przez rolnika maszyn oraz pojazdów rolniczych, pod warunkiem, że będzie z nich korzystał przez co najmniej 3 lata.
– otrzymania w darowiźnie przez osobę zaliczaną do I grupy podatkowej, gdy zostanie ona przeznaczona na wkład mieszkaniowy lub budowlany do spółdzielni, nabycie mieszkania, nabycie domu, spłatę kredytu mieszkaniowego.

Kto zapłaci podatek?
Jeżeli nasz majątek się powiększy, a nie spełniamy żadnego warunku, który dopuszcza wyłączenie, bądź zwolnienie z podatku lub jeśli nie wykonamy odpowiednich czynności opisanych w ustawie (jak na przykład zgłoszenie spadku w przeciągu 6 miesięcy dla najbliższej rodziny) to będziemy musieli rozliczyć się z fiskusem. Zawsze gdy otrzymamy jakąś darowiznę warto zapoznać się z obowiązującymi przepisami i sprawdzić, czy można zrobić coś, żeby uniknąć podatku od wzbogacenia.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne