Strona głównaBiznesKolejny startup z dofinansowaniem w ramach działania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce...

Kolejny startup z dofinansowaniem w ramach działania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Polska Firma Konsoft otrzymała dofinansowanie na system innowacyjny w skali międzynarodowej. Wartość dofinansowania opiewa na kwotę 1 mln zł, która zostanie wykorzystana na ukończenie poszczególnych modułów systemu. Firma zlokalizowana jest w suwalskim Parku Naukowo-Technologicznym.

System Klaster24 bilansuje energię elektryczną na poziomie pojedynczych minut uwzględniając jednocześnie dane historyczne. Systemy działające dotychczas, jedynie monitorowały energię na postawie miesięcznych prognoz, a Klaster24 bilansuje energię
na podstawie faktycznego zużycia lub wytworzenia energii w czasie rzeczywistym.

Warto podkreślić, że urządzenia pomiarowe systemu Klaster24 można podłączyć do już istniejących liczników każdego rodzaju. Brak konieczności ich wymiany przynosi kolejne, realne oszczędności klastrom i operatorom.

Obecnie prowadzone są pilotażowe wdrożenia w dwóch lokalizacjach:

– Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach

– Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku

Obecnie prowadzone są rozmowy z kilkoma klastrami energetycznymi. Z powodu pandemii testy w klastrach energetycznych zostały przełożone na późniejszy okres.

Projekt Wdrożenie modelu biznesowego oraz innowacyjnego systemu klaster24 na rynek krajowy i zagraniczny. Program Operacyjny Polska-Wschodnia 2014-2020 Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej projekt nr POPW.01.01.02-20-0002/19

Skontaktuj się z nami:
Konsoft Sp. z o.o.
ul. Innowacyjna 1
16-400 Suwałki
e-mail: kontakt@konsoft.pl
mobile: +48 728 542 296

Konsoft Sp. z o.o.
ul. Innowacyjna 1
16-400 Suwałki
NIP 8442365458
REGON 382901922
www.konsoft.pl

 

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne