Strona głównaBiznesZakładanie firmy w Polsce przez obcokrajowca

Zakładanie firmy w Polsce przez obcokrajowca

Żyjemy w czasach, w których występuje otwartość granic i w miarę duża swoboda gospodarcza. Wielu polaków prowadzi biznes poza granicami kraju np. na ternie Wielkiej Brytanii. Rzadziej jednak zastanawiamy się jak sprawa wygląda, gdy to w Polsce obcokrajowiec che założyć działalność gospodarczą. Jakie warunki musi spełnić osoba z zagranicy by założyć firmę w naszym kraju? Jakiego typu formalności wiążą się z tym zadaniem? Na te pytania odpowiadamy poniżej.

Kto może założyć działalność gospodarczą w Polsce?

Najłatwiej sprawa wygląda w przypadku obywateli innych krajów należących do Unii Europejskiej, państw członkowskich EFTA, oraz państw będących stronami umowy EOG. Osoby pochodzące swobodnie podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak Polacy.

Na trochę więcej formalności muszą się przygotować obywatele państw z poza wymienionej wyżej grupy. W tym wypadku wymagane mogą być następujące dokumenty: zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenie na pobyt czasowy udzielany członkowi rodziny cudzoziemca w celu połączenia z rodziną, zezwolenie na pobyt związane z podjęciem lub kontynuacją stacjonarnych studiów wyższych, zezwolenie dla osób będących w związku małżeńskim z obywatelem polski, status uchodźcy, zgoda na pobyt tolerowany, ważna Karta Polaka. Poza tymi możliwościami jest jeszcze parę innych. Jednak dokładne informacje w tym zakresie najlepiej pozyskiwać ze stron rządowych lub odpowiednich urzędów.

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej przez cudzoziemca

Cudzoziemcy, którzy spełniają któryś z wyżej wymienionych warunków mogą założyć działalność gospodarczą w Polsce. Otwarcie firmy przez obcokrajowca wygląda bardzo podobnie do tego co muszą przejść obywatele Polski.

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej należy złożyć wniosek o wpis do CEIDG w odpowiednim Urzędzie Miasta lub Gminy. Jedyna różnica może się pojawić podczas wypełniania wniosku w pozycji 03.1, gdyż w tym miejscu należy zaznaczyć że jest się cudzoziemcem uprawnionym do założenia działalności w Polsce. Pozycję tę muszą wypełnić jedynie osoby spoza UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Rejestracja spółki przez cudzoziemca

Alternatywą dla jednoosobowej działalności gospodarczej jest spółka np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Rejestracja spółki może być wykonana całkowicie przez Internet przez portal S24 lub poprzez pełnomocnictwo. Z punktu widzenia obcokrajowca obsługa S24 może się wydawać skomplikowana. Strona oczywiście nie jest dostępna we wszystkich językach

Założenie spółki przez obcokrajowca wygląda tak samo jak w przypadku obywateli polski. Wymagana jest umowa spółki, oświadczenie o wniesieniu kapitału, lista wspólników, oświadczenie o byciu cudzoziemcem oraz adres do korespondencji.

Podsumowując, będąc obcokrajowcem można prowadzić działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce. Kluczowym elementem jest kontakt z kompetentnym doradcą podatkowym lub biurem rachunkowym. Szczególnie w fazie zakładania działalności gospodarczej.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne